Saturday, October 3, 2009

He Hears Us
And this is the confidence that we have in him, that,
if we ask any thing according to his will, he hears us


(At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya,
na kung tayo'y humingi ng anomang bagay
na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya)


1 John 5:14

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Favorable Saturday to all !^-^;;

1 comment: